Museum Het Sashuis

Het Sashuis, gelegen langs de oude arm van de Vaart van Willebroek, belicht de ontstaansgeschiedenis van het Kanaal en de daarmee verbonden geschiedenis van Klein- Willebroek. In het museum wordt  het verhaal van Klein-Willebroek verbeeld aan de hand van prachtige fotopanelen.

Praktische info


Sasplein 18
2830 Willebroek
+32 3 866.90.34